Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Zamówienia publiczne

Ze względu na obecnie występującą sytuację epidemiczną i zmiany w trybie funkcjonowania Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Zamawiający założył skrytkę pocztową pod nazwą: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Skrytka pocztowa nr 4248, 50-522 Wrocław 42, obsługiwaną przez Pocztę Polską.

W przypadku wyboru innego operatora, przesyłki kurierskie należy dostarczyć na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur: 

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

Zamówienia publiczne

 • Analiza ruchu turystycznego – szacowanie wartości zamówienia

  Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu analizy wykorzystania tras i ruchu turystycznego we wskazanych obszarach województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Jakuszyc w obrębie Gór Izerskich (szczegóły w załączonym pliku pod nazwą „Analiza turystyczna_zakres.pdf” oraz załączniku nr 1 „analiza turystyczna.jpg”)

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 2) w terminie do dnia 24.10.2019 r., godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl lub dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Instytut Rozwoju Terytorialnego lub dostarczyć osobiście do Instytutu: ul. Dawida 1a , 50-527 Wrocław.

  Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma wyłącznie na celu badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

  Więcej
 • dotyczącej wykonania usługi, z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych”.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie monitoringu zmian wysokości pokrywy śnieżnej oraz jej przestrzennego rozmieszczenia

  Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie monitoringu zmian wysokości pokrywy śnieżnej oraz jej przestrzennego rozmieszczenia, w związku z inwestycją, polegającą na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach (DCS-Jakuszyce).”

   

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania usługi, z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, na „Przeprowadzenie monitoringu zmian wysokości pokrywy śnieżnej oraz jej przestrzennego rozmieszczenia, w związku z inwestycją, polegającą na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach (DCS-Jakuszyce).”

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres irt@irt.wroc.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego w terminie do 20.09.2019, g. 14:00 CET.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania usługi, z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, na przeprowadzenie monitoringu zmian wysokości pokrywy śnieżnej oraz jej przestrzennego rozmieszczenia, w związku z inwestycją, polegającą na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach (DCS-Jakuszyce) została zamieszczona w załączniku z 24.09.2019 r.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych” dotyczących obowiązków samorządów wynikających z uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (zwanych uchwałami antysmogowymi).

  Oferty można składać osobiście lub listownie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, lub e-mailem na adres:   radoslaw.lesisz@irt.wroc.pl

  Termin składania ofert mija 18 września 2019 r., godz. 10:00 CET.

  Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.10.2019 r. 

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych”

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych” dotyczących obowiązków samorządów wynikających z uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (zwanych uchwałami antysmogowymi).

  Oferty można składać osobiście lub listownie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, lub e-mailem na adres:   radoslaw.lesisz@irt.wroc.pl

  Termin składania ofert mija 28 sierpnia 2019 r., godz. 10:00 CET.

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy

  Unieważnienie zapytania ofertowego w załączniku z dnia 05.09.2019 r.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na opracowaniu:

  1. Założeń oraz sposobu przeprowadzenia „Kampanii informacyjnej – antysmogowej” związanej z obowiązującymi uchwałami antysmogowymi (uchwały Nr XLI /1405 /17/, Nr XLI /1406 /17/ i Nr XLI /1407 /17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).
  2. Opisu przedmiotu zamówienia do planowanego zamówienia publicznego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kampanii społecznej wymienionej w  pkt 1.

  Oferty można składać do 10 lipca 2019 r. osobiście bądź listownie lub e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe

  2.Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna i nieedytowalna

  3. Uchwała Nr XLI /1407 /17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  4. Uchwała Nr XLI / 1406 /17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  5. Uchwała Nr XLI /1405 / 17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania usługi, z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na opracowaniu:

  1. Założeń oraz sposobu przeprowadzenia „Kampanii informacyjnej – antysmogowej” związanej z obowiązującymi uchwałami antysmogowymi (uchwały Nr XLI /1405 /17/, Nr XLI /1406 /17/ i Nr XLI /1407 /17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).
  2. Opisu przedmiotu zamówienia do planowanego zamówienia publicznego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kampanii społecznej wymienionej w  pkt 1.

  została zamieszczona w załączniku z 17.07.2019 r.

   

  Więcej
 • Ponowne zapytanie ofertowe na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy ponownie do składania ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach (DCS-Jakuszyce).

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres irt@irt.wroc.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego w terminie do 05.07.2019, g. 14:00.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącym wykonania usługi, z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach (DCS-Jakuszyce)  została zamieszczona w załączniku z 10.07.2019 r.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach (DCS-Jakuszyce).

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres irt@irt.wroc.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego w terminie do 14.06.2019, g. 15:00.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną oraz usługą cateringu

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną oraz usługą cateringu w związku z realizacją projektu "Smart Integration" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną oraz usługą cateringu w związku z realizacją projektu "Smart Integration" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

   

  Oferty składać można do 25.07.2018 r. Więcej szczegółów w załączniku.

  Szanowni Państwo,

  zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej na terenie powiatu złotoryjskiego wraz z obsługą techniczną oraz usługą cateringu do 30 tyś. EUR w ramach projektu pn.: „Smart Integration” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, zamieszczone zostało na stronie BIP Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz wysłane zostało drogą elektroniczną (e-mail) do trzech firm. Wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Wybrana została oferta z Villa Greta.

   

  Więcej
 • Usługa noclegowa oraz wynajem sali konferencyjnej na terenie miasta Wałbrzych

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na usługę noclegową oraz wynajem sali konferencyjnej na terenie miasta Wałbrzych na potrzeby organizacji konsultacji społecznych w projekcie pt. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

  Oferty składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego w terminie do 26.06.2018, g. 13:00.

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę noclegową i wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji konsultacji w projekcie pt. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” (zapytanie ofertowe z 19.06.2018 r.) wybrano ofertę złożoną przez firmę Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki.

  Więcej
 • Wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAMAWIAJĄCY

  Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego

  ul. J. Wł. Dawida 1 A, 50-527 Wrocław
  NIP: 899-280-30-47, REGON: 931934644

   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzedmiotem zamówienia jest wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Głuchołazach (lub w okolicach) w ramach projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego.

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji 3. Forum Administracyjno-Politycznego wybrano ofertę złożoną przez firmę Hotel „Dębowe Wzgórze” w Jarnołtówku.

  Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i zachęcamy do współpracy przy kolejnych działaniach realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 000 euro polegających na przygotowaniu we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Wielowariantowej koncepcji rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej.

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Wielowariantowej koncepcji rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej. Opracowanie musi być wykonane zgodnie z metodyką opisaną w załączniku do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w zamieszczonym załączniku z 05.06.2018 r.

  Więcej
 • DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do składania ofert na dostawę stacji roboczych z monitorem i i oprogramowaniem dla Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

  Oferty składać można do 21 maja 2018 r. Więcej szczegółów w załącznikach

  Zapraszamy do składania ofert 

  Więcej
 • Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną oraz usługą cateringu - projekt "Smart Integration"

  ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną oraz usługą cateringu.

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną oraz usługą cateringu w związku z realizacją projektu "Smart Integration" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

   

  Oferty składać można do 15.03.2018 r. Więcej szczegółów w załączniku.

  Instytut Rozwoju Terytorialnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługa techniczną oraz usługą cateringu w projekcie pn. „Smart Integration” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

  Więcej