Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Zamknięte postępowania do 30 tys. euro

 •  

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi pn. „Badanie ankietowe mieszkańców województwa dolnośląskiego w ramach Diagnozy społecznej województwa dolnośląskiego 2021”.

  Miejsce i termin składania ofert:

  - osobiście lub listownie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50‑527 Wrocław lub w formie elektronicznej e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: Oferta -badanie ankietowe – diagnoza społeczna;

  - termin składania ofert: 23.07.2021 r. do godz. 14:00 (data dostarczenia oferty).

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Więcej
 • PAS.424.1.2021.WM „Prognoza rynku pracy dla gmin województwa dolnośląskiego”.

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  opracowania eksperckiego pn. „Prognoza rynku pracy dla gmin województwa dolnośląskiego”.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl lub faksem na nr: +48 71 374 95 13 w terminie do dnia 16 lutego 2021 r. do godz. 14.00  (data dostarczenia oferty).

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników IRT 

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w załączniku z dnia 20.01.2021 r.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR na przeprowadzenie cyklu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych” dotyczących obowiązków samorządów wynikających z uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  Oferty składać można za pomocą poczty elektronicznej na adres irt@irt.wroc.pl w terminie do 08.10.2020r.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Więcej
 • PAS.424.2.2020.WM „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego”.

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  opracowania eksperckiego pn. „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego”.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl lub faksem na nr: +48 71 374 95 13 w terminie do dnia 8 września 2020 r. do godz. 14.00  (data dostarczenia oferty). 

  Więcej
 • ZIN.261.3.2020 Analiza trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 r.

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  analizy trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 r. w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej Samorządu Województwa pn. „Czyste Zasady”.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do 4 września 2020 r. (data dostarczenia oferty). 

  Termin składania ofert został przedłużony do 8 września 2020 r.  (data dostarczenia oferty). Informacja w załączniku z dnia 04.09.2020 r.

  Więcej
 • ZIN.261.2.2020 Analiza systemów zarządzania energią i jej magazynowania

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  analizy systemów zarządzania energią i jej magazynowania w ramach „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska– kierunków wsparcia sektora energetycznego”.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do 4 września 2020 r. (data dostarczenia oferty). 

  Termin składania ofert został przedłużony do 8 września 2020 r.  (data dostarczenia oferty). Informacja w załączniku z dnia 04.09.2020 r.

  Więcej
 • ZIN.261.1.2020 Analiza produkcji, zużycia oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy produkcji, zużycia oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło w ramach  „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetycznego”

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do 4 września 2020 r. (data dostarczenia oferty). 

  Termin składania ofert został przedłużony do 8 września 2020 r.  (data dostarczenia oferty). Informacja w załączniku z dnia 04.09.2020 r.

  Więcej
 • Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór ofert na opracowanie rozdziałów problemowych do monografii popularno-naukowej pt. Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.

  Publikacja będzie wydana w językach polskim i czeskim, w ramach projektu: „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa4Development”, realizowanego we współpracy polsko-czeskiej w programie Interreg Polska-Czechy 2014-2020.   

  IRT czyni starania, aby pozycja opublikowana była w formie monografii w wydawnictwie punktowanym przez MNiSW.  Teksty, których dotyczy nabór mają mieć charakter ekspercki i bazować na wiedzy naukowej i/lub praktycznym doświadczeniu autorów.

  Całość ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

  Termin nadsyłania abstraktów: 12 września 2020.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży 12 zewnętrznych stelaży ekspozycyjnych oraz usługi związanej z wykonaniem technicznym, instalacją oraz transportem transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza w ramach projektu pn. „ REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowanego w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

  Oferty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl
  w terminie do dnia 2 marca 2020 r.

  Informacja o wyborze wykonawcy  

  W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym sprzedaży stelaży ekspozycyjnych oraz usługi związanej z wykonaniem technicznym, instalacją oraz transportem transgranicznej wystawy plenerowej na temat dziedzictwa kulturowego, informujemy, że do realizacji zamówienia została wybrana firma Metaloplastyka Marian Ostrowski, Pl. Kaliski 9, 54-028 Wrocław.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej - projekt "REVIVAL"

  Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko - niemieckiego pogranicza.

   

  Szanowni Państwo,

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza w ramach projektu pn. „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowanego w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 14.

   

  Informacja o wyborze wykonawcy

  W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat dziedzictwa kulturowego, informujemy, że do realizacji zamówienia została wybrana firma Publicon Sp. z o.o. ul. Świdnicka 12-16, 50-066 Wrocław.

  Więcej