Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Zamknięte postępowania do 30 tys. euro

 • Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników IRT 

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w załączniku z dnia 20.01.2021 r.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR na przeprowadzenie cyklu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych” dotyczących obowiązków samorządów wynikających z uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  Oferty składać można za pomocą poczty elektronicznej na adres irt@irt.wroc.pl w terminie do 08.10.2020r.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Więcej
 • PAS.424.2.2020.WM „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego”.

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  opracowania eksperckiego pn. „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego”.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl lub faksem na nr: +48 71 374 95 13 w terminie do dnia 8 września 2020 r. do godz. 14.00  (data dostarczenia oferty). 

  Więcej
 • ZIN.261.3.2020 Analiza trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 r.

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  analizy trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 r. w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej Samorządu Województwa pn. „Czyste Zasady”.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do 4 września 2020 r. (data dostarczenia oferty). 

  Termin składania ofert został przedłużony do 8 września 2020 r.  (data dostarczenia oferty). Informacja w załączniku z dnia 04.09.2020 r.

  Więcej
 • ZIN.261.2.2020 Analiza systemów zarządzania energią i jej magazynowania

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  analizy systemów zarządzania energią i jej magazynowania w ramach „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska– kierunków wsparcia sektora energetycznego”.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do 4 września 2020 r. (data dostarczenia oferty). 

  Termin składania ofert został przedłużony do 8 września 2020 r.  (data dostarczenia oferty). Informacja w załączniku z dnia 04.09.2020 r.

  Więcej
 • ZIN.261.1.2020 Analiza produkcji, zużycia oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy produkcji, zużycia oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło w ramach  „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetycznego”

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do 4 września 2020 r. (data dostarczenia oferty). 

  Termin składania ofert został przedłużony do 8 września 2020 r.  (data dostarczenia oferty). Informacja w załączniku z dnia 04.09.2020 r.

  Więcej
 • Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór ofert na opracowanie rozdziałów problemowych do monografii popularno-naukowej pt. Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.

  Publikacja będzie wydana w językach polskim i czeskim, w ramach projektu: „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa4Development”, realizowanego we współpracy polsko-czeskiej w programie Interreg Polska-Czechy 2014-2020.   

  IRT czyni starania, aby pozycja opublikowana była w formie monografii w wydawnictwie punktowanym przez MNiSW.  Teksty, których dotyczy nabór mają mieć charakter ekspercki i bazować na wiedzy naukowej i/lub praktycznym doświadczeniu autorów.

  Całość ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

  Termin nadsyłania abstraktów: 12 września 2020.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży 12 zewnętrznych stelaży ekspozycyjnych oraz usługi związanej z wykonaniem technicznym, instalacją oraz transportem transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza w ramach projektu pn. „ REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowanego w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

  Oferty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl
  w terminie do dnia 2 marca 2020 r.

  Informacja o wyborze wykonawcy  

  W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym sprzedaży stelaży ekspozycyjnych oraz usługi związanej z wykonaniem technicznym, instalacją oraz transportem transgranicznej wystawy plenerowej na temat dziedzictwa kulturowego, informujemy, że do realizacji zamówienia została wybrana firma Metaloplastyka Marian Ostrowski, Pl. Kaliski 9, 54-028 Wrocław.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej - projekt "REVIVAL"

  Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko - niemieckiego pogranicza.

   

  Szanowni Państwo,

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza w ramach projektu pn. „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowanego w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 14.

   

  Informacja o wyborze wykonawcy

  W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat dziedzictwa kulturowego, informujemy, że do realizacji zamówienia została wybrana firma Publicon Sp. z o.o. ul. Świdnicka 12-16, 50-066 Wrocław.

  Więcej