Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończone szacowanie wartości zamówienia - BIP IRT

 • Instytut Rozwoju Terytorialnego zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na opracowaniu analiz i wyznaczeniu na ich podstawie stref ochrony krajobrazu na obszarze województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informację znajdują się w załączniku.

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać w terminie do dnia 8 lutego 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl.

  Do kontaktów upoważniona jest Ilona Szarapo: e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl lub Katarzyna Lisiewicz: e-mail: katarzyna.lisiewicz@irt.wroc.pl.

  Termin składania szacunkowej wyceny wartości w/w zamówienia zostaje wydłużony do dnia 15.02.2022 r (wtorek).

  Rozwiń artykuł Szacowanie wartości zamówienia polegającego na opracowaniu analiz i wyznaczeniu na ich podstawie stref ochrony krajobrazu na obszarze województwa dolnośląskiego.
 • ZKN.261.4.2020 Szacowanie wartości zamówienia – Monitoring zasobów przyrodniczych

  Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu  monitoringu zasobów przyrodniczych, identyfikacji zagrożeń oraz określeniu systemowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony przyrody przed antropopresją na tereny cenne przyrodniczo oraz zrównoważonego rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”.

  Szczegółowe informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się w załącznikach.

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 3) w terminie do dnia 29 września 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl.

  Do kontaktów upoważniona jest Ilona Szarapo, tel. (71) 374-95-29, e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl lub Dariusz Zięba, tel. (71) 374-95-30, e-mail: dariusz.zieba@irt.wroc.pl      

  Rozwiń artykuł ZKN.261.4.2020 Szacowanie wartości zamówienia – Monitoring zasobów przyrodniczych
 • ZKN.261.3.2020 Szacowanie wartości zamówienia – Analiza ruchu turystycznego

  Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu analizy ruchu turystycznego oraz wykorzystania tras turystycznych i sportowych we wskazanych obszarach województwa dolnośląskiego (zwanej dalej analizą turystyczną), ze szczególnym uwzględnieniem Jakuszyc, w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce (DCS-Jakuszyce)."

  Szczegóły dotyczące ww. zamówienia znajdują się w załączonych plikach. 

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na podpisanym przez upoważnioną osobę formularzu cenowym w terminie do dnia 11 września 2020 r. (piątek, do godz.15.30 - data dostarczenia oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl, dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Instytut Rozwoju Terytorialnego lub dostarczyć osobiście do Instytutu: ul. Dawida 1a , 50-527 Wrocław.

  Do kontaktów upoważniona jest Ilona Szarapo, tel. (71) 374-95-29, e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl oraz Dariusz Zięba, tel. (71) 374-95-30, e-mail: dariusz.zieba@irt.wroc.pl

  Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma wyłącznie na celu badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

  Rozwiń artykuł ZKN.261.3.2020 Szacowanie wartości zamówienia – Analiza ruchu turystycznego
 • ZKN.261.2.2020 Analiza monitoringu zasobów przyrodniczych

  Instytut Rozwoju Terytorialnego wydłuża termin na przedstawienie szacunkowej  wartości zamówienia polegającego na wykonaniu  monitoringu zasobów przyrodniczych, identyfikacji zagrożeń oraz określeniu systemowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony przyrody przed antropopresją na tereny cenne przyrodniczo oraz zrównoważonego rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”.

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 3) w terminie do dnia 22 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl.

  Szczegółowe informacje znajdują się w artykule zamieszczony w dniu 11 maja 2020 r.

  Rozwiń artykuł ZKN.261.2.2020 Analiza monitoringu zasobów przyrodniczych
 • Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma wyłącznie na celu badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

  Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu  monitoringu zasobów przyrodniczych, identyfikacji zagrożeń oraz określeniu systemowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony przyrody przed antropopresją na tereny cenne przyrodniczo oraz zrównoważonego rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”.

  Szczegółowe informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się w załącznikach.

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 3) w terminie do dnia 18 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl.

  Do kontaktów upoważniona jest Ilona Szarapo, tel. (71) 374-95-29, e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl lub Dariusz Zięba, tel. (71) 374-95-30, e-mail: dariusz.zieba@irt.wroc.pl      

   

  Rozwiń artykuł Analiza monitoringu zasobów przyrodniczych, identyfikacji zagrożeń oraz określeniu systemowych rozwiązań - „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce” - szacowanie wartości zamówienia
 • ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO – szacowanie wartości zamówienia

  Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu analizy ruchu turystycznego oraz wykorzystania tras turystycznych i sportowych we wskazanych obszarach województwa dolnośląskiego (zwanej dalej analizą turystyczną), ze szczególnym uwzględnieniem Jakuszyc, w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce” (DCS-Jakuszyce). Szczegóły dotyczące ww. zamówienia znajdują się w załączonych plikach (Analiza_turystyczna_szacowanie ceny.pdf oraz  zał.1_mapa_analiza_turyst.pdf).

   

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na podpisanym przez upoważnioną osobę formularzu cenowym (zał.2_formularz cenowy.xlxs) w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. (środa, do godz.16.00) za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl, dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Instytut Rozwoju Terytorialnego lub dostarczyć osobiście do Instytutu: ul. Dawida 1a , 50-527 Wrocław.

  Do kontaktów upoważniona jest Ilona Szarapo, tel. (71) 374-95-29, e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl oraz Dariusz Zięba, tel. (71) 374-95-30, e-mail: dariusz.zieba@irt.wroc.pl

   

  Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma wyłącznie na celu badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

  Rozwiń artykuł ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO – szacowanie wartości zamówienia