Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Struktura organizacyjna

Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Rozwoju Terytorialnego

  • Struktura organizacyjna IRT. Struktura organizacyjna została szczegółowo opisana w §8 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego.