Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O PRZYJĘCIU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

A- A+

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i o możliwościach zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz możliwości zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją obejmującą:

  1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.07.2020 r.;
  2. Przyjęty dokument Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Uchwała Nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego);
  3. Prognozę oddziaływania na środowisko dla ww. Planu;
  4. Pisemne podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt. 2 cyt. ustawy.

Data wytworzenia: 2020-07-21 Autor: Odpowiada za treść: Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Data publikacji: 2020-08-06 07:30 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-06 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela