Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Oceny oddziaływania na środowisko

 • STRATEGIA ENERGETYCZNA DOLNEGO ŚLĄSKA – KIERUNKI WSPARCIA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZAWIADAMIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI „STRATEGII ENERGETYCZNEJ DOLNEGO ŚLĄSKA – KIERUNKÓW WSPARCIA SEKTORA ENERGETYCZNEGO”

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 września 2021 r. przyjął uchwałę nr 4313/VI/21 w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetycznego”.

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiotowej sprawie wraz z niezbędną dokumentacją zostały zamieszczone w załącznikach oraz są dostępne również na stronie https://umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/strategia-energetyczna-dolnego-slaska-2030/

  Więcej
 • INFORMACJA O PRZYJĘCIU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i o możliwościach zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją.

  Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz możliwości zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją obejmującą:

   

  Więcej
 • Plan rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030

   

  Więcej