Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Oceny oddziaływania na środowisko

 • INFORMACJA O PRZYJĘCIU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i o możliwościach zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją.

  Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz możliwości zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją obejmującą:

   

  Więcej
 • Plan rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030

   

  Więcej