Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Postępowania przetargowe

 • Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch serwerów komputerowych z oprogramowaniem oraz dostawę z wdrożeniem urządzeń do ochrony sieci komputerowej

  Informację z otwarcia ofert zamieszczono w załączniku  z dnia 12 listopada 2020 r.

  Informację o wyborze oferty zamieszczono w załączniku z dnia 20 listopada 2020 r.

   

  Więcej
 • ZKN.261.6.2020 Przetarg - Analiza ruchu turystycznego DCS Jakuszyce

  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie analizy ruchu turystycznego oraz wykorzystania tras turystycznych i sportowych we wskazanych obszarach województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Jakuszyc, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”- Etap I.

  Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców dot. SIWZ zamieszczono w załączniku z 23.10.2020 r.

  Odpowiedzi na pytania i zmianę terminu składania ofert zamieszczono w załączniku z dnia 26.10.2020 r.

  Ogłoszenie z BZP o zmianie terminu składania ofert zamieszczono w załączniku z dnia 26.10.2020 r.

  Informację z otwarcia ofert zamieszczono w załączniku z dnia 29.10.2020 r.

  Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w załączniku z dnia 21.12.2020 r.

  Więcej