Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Postępowania do 30 tys. euro

  • PAS.424.1.2021.WM „Prognoza rynku pracy dla gmin województwa dolnośląskiego”.

    Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  opracowania eksperckiego pn. „Prognoza rynku pracy dla gmin województwa dolnośląskiego”.

    Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

    Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl lub faksem na nr: +48 71 374 95 13 w terminie do dnia 16 lutego 2021 r. do godz. 14.00  (data dostarczenia oferty).

    Więcej