Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Mienie IRT

Sprawozdania finansowe Instytutu Rozwoju Tertyrialnego

 • Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

  Mienie Instytutu Rozwoju Terytorialnego wg stanu na 01.01.2021 r. przedstawiają zamieszczone załączniki za 2020 r.

  Rachunki bankowe: obsługę bankową budżetu IRT prowadzi: Santander Bank Polska S.A.

  Więcej
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

  Mienie Instytutu Rozwoju Terytorialnego wg stanu na 01.01.2020 r. przedstawia załączone sprawozdanie finansowe za 2019 r.

  Rachunki bankowe: obsługę bankową budżetu IRT prowadzi: Santander Bank Polska S.A.

  Więcej
 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

  Mienie Instytutu Rozwoju Terytorialnego wg stanu na 01.01.2019 r. przedstawia załączone sprawozdanie finansowe za 2018 r.

  Rachunki bankowe: obsługę bankową budżetu IRT prowadzi: Santander Bank Polska S.A.

  Więcej
 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

  Mienie Instytutu Rozwoju Terytorialnego wg stanu na 01.01.2018 r. przedstawia załączone sprawozdanie finansowe za 2017 r.

  Rachunki bankowe:

  Obsługę bankową budżetu IRT prowadzi: Getin Noble Bank S.A.

  Więcej
 • Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

  Mienie Instytutu Rozwoju Terytorialnego wg stanu na 01.01.2017 r. przedstawia załączone sprawozdanie finansowe za 2016 r.

  Rachunki bankowe:

  Obsługę bankową budżetu IRT prowadzi: Getin Noble Bank S.A.

  Więcej