Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Kontrole

Kontrole

 • Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2020 r. opracowane zostało na podstawie protokołu kontroli.

  W załączniku zamieszczono protokół kontroli projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” PLSN.01.01.00-DE-0091/17 

  Więcej
 • Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2019 r. opracowane zostało na podstawie protokołu kontroli.

  W załączniku zamieszczono protokół audytu projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0048/16 pn.: "Smart Integration".

  Więcej
 • Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. opracowane zostało na podstawie protokołów kontroli.

  W załącznikach zamieszczono protokół kontroli projekt RPDS.03.03.01-02-0090/16 oraz informację pokontrolną dot. projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0048/16 pn.: "Smart Integration".

   

  Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zamieszczonej informacji pokontrolnej kontroli oraz protokole  z audytu z dnia 22.05.2018 r. dokonał: Beata Grzebiela - redaktor BIP.

  Więcej
 • Kontrole przeprowadzone w 2017 r.

   

  Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. opracowane zostało na podstawie protokołów kontroli.

  W załączniku zamieszczono protokół kontroli Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z 21.07.2017 r oraz kontroli Archiwum Państwowego otrzymany 20.03.2018 r.

  Więcej
 • Kontrole przeprowadzone w 2016 r.

   

  Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2016 r. opracowane zostało na podstawie protokołów kontroli.

  W załącznikach zamieszczono protokoły kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 27.01.2016 r. oraz Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu z 6.04.2016 r.

   

  Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zamieszczonych protokołach kontroli dokonał: Beata Grzebiela - redaktor BIP.

  Więcej
 • Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2015 r. opracowane zostało na podstawie protokołów kontroli.

  Więcej

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2014 r.

W Instytucie Rozwoju Terytorialnego w 2013 r. nie przeprowadzano kontroli.

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym we Wrocławiu do 12.12.2012 r. znajduje się w Archiwum BIP na 12.12.2013 r.