Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

ZIN.261.1.2020 Analiza produkcji, zużycia oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy produkcji, zużycia oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło w ramach  „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetycznego”

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do 4 września 2020 r. (data dostarczenia oferty). 

Termin składania ofert został przedłużony do 8 września 2020 r.  (data dostarczenia oferty). Informacja w załączniku z dnia 04.09.2020 r.


Data wytworzenia: 2020-09-01 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor IRT Data publikacji: 2020-09-01 13:00 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela