Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

PAS.424.2.2020.WM „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego”.

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie  opracowania eksperckiego pn. „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl lub faksem na nr: +48 71 374 95 13 w terminie do dnia 8 września 2020 r. do godz. 14.00  (data dostarczenia oferty). 


Data wytworzenia: 2020-09-02 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor IRT Data publikacji: 2020-09-03 13:10 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-03 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela