Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 29.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.40.2021r.

A- A+

budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN w celu zasilania budynku przemysłowo-magazynowego na dz. nr 2/5, 2/6 AM-8, nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 4 AM-9, nr 2,3 AM-10 przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/6 AM-7 obręb 0059 Psie Pole, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1578.


Data wytworzenia: 2021-03-29 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2021-03-30 09:35 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-30 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska