Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 24.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.38.2021r.

A- A+

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przepompownią i przyłączami” na częściach działek nr 43/8, 47 i 58 obręb Brzeźno (gmina Prusice)


Data wytworzenia: 2021-03-24 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2021-03-24 14:57 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska