Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 22.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.31.2021r.

A- A+

nadbudowa istniejącego budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu położonego przy ulicy Koszarowej 5 we Wrocławiu na nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako części działek nr 6/50, 6/51, AM-16 w obrębie Karłowice


Data wytworzenia: 2021-03-22 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2021-03-22 14:44 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-22 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska