Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.49.2021r.

A- A+

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla budynku wielolokalowego w m. Dobrzykowice, na dz. nr 226/1, 267/36, 267/37, 267/38 obręb Dobrzykowice, gm. Czernica.


Data wytworzenia: 2021-04-19 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2021-04-21 09:28 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-21 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska