Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 19.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.36.2021r.

A- A+

Budynek Warsztatowy – przebudowa i nadbudowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na stacji PKP Wałbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec,
w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na budowę na naprawę budynku warsztatowego (hala napraw) wraz z pomieszczeniami przynależnymi do budynku”, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr 16/1, 16/2, 16/3 AM-1, 65/9 AM-3 obręb Szczawienko nr 3, jednostka ewidencyjna 026501_1 M. Wałbrzych, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycjami 3455, 3456, 3457, 3460


Data wytworzenia: 2021-03-19 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2021-03-22 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-22 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska