Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 19.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.34.2021r.

A- A+

sieć wodociągowa dn 110 dla zasilenia dz. nr 230/60 w rejonie ul. Oliwkowej, na dz. nr 230/36, 230/33, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica


Data wytworzenia: 2021-03-19 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2021-03-22 14:42 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-22 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska