Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 18.12.2014 r

A- A+

Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej kd 200; przejęciu wody opadowej i roztopowej pochodzącej z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej przez odbiornik, którym jest istniejąca kolejowa kanalizacja deszczowa kd 300, administrowana przez PKP PLK  we Wrocławiu; obudowaniu rowu południowego (PKP) przepustem rurowym Ø 1000; przebudowie sieci telekomunikacyjnej 3tt i tA na terenie działek: nr 4/19 AM-6 i nr 3 AM-7, obręb 0032 Kuźniki, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-12-15 Autor: Robert Banasiak Data publikacji: 2014-12-18 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Robert Banasiak Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-22 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela