Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO – szacowanie wartości zamówienia

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu analizy ruchu turystycznego oraz wykorzystania tras turystycznych i sportowych we wskazanych obszarach województwa dolnośląskiego (zwanej dalej analizą turystyczną), ze szczególnym uwzględnieniem Jakuszyc, w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce” (DCS-Jakuszyce). Szczegóły dotyczące ww. zamówienia znajdują się w załączonych plikach (Analiza_turystyczna_szacowanie ceny.pdf oraz  zał.1_mapa_analiza_turyst.pdf).

 

Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na podpisanym przez upoważnioną osobę formularzu cenowym (zał.2_formularz cenowy.xlxs) w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. (środa, do godz.16.00) za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl, dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Instytut Rozwoju Terytorialnego lub dostarczyć osobiście do Instytutu: ul. Dawida 1a , 50-527 Wrocław.

Do kontaktów upoważniona jest Ilona Szarapo, tel. (71) 374-95-29, e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl oraz Dariusz Zięba, tel. (71) 374-95-30, e-mail: dariusz.zieba@irt.wroc.pl

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma wyłącznie na celu badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-20 Autor: Dariusz Zięba, główny specjalista Data publikacji: 2020-02-20 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-20 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela