Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Archiwum obwieszczeń Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenia związane ze sprawami starszymi sprzed 2014 r. nie są publikowane, z uwagi na wybrakowanie dokumentacji tradycyjnej (papierowej) za zgoda Archiwum Państwowego