Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2021 r.

 • Obwieszczenie z dnia 04.05.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.58.2021r.

  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica etap II, III, IV, na dz. nr 35, 316/3, 350 obręb Gajków, gmina Czernica.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.05.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.57.2021r.

  Przebudowa odcinka drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla lokalizacji 2. w ramach zadania Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oraz budowa placów ładunkowo rozładunkowych i postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn.: „Remont odcinka drogi wewnętrznej, placu ładunkowo-rozładunkowego i placu postojowego przy ul. Paczkowskiej 26 we Wrocławiu – rejon hali wagonowni”, lokalizowanych na terenie kolejowym zamkniętym stanowiącym działkę nr 4/117 (Tk) AM-42, obręb 0022 Południe, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 1538.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.05.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.56.2021r.

  przebudowa odcinka drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla lokalizacji 1. w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oraz budowa placów ładunkowo rozładunkowych i postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn.: „Remont odcinka drogi wewnętrznej, placu ładunkowo-rozładunkowego i placu postojowego przy ul. Paczkowskiej 26 we Wrocławiu – rejon hali lokomotywowni”, lokalizowanych na terenie kolejowym zamkniętym stanowiącym działki nr 4/88 i 4/117 (Tk) AM-42, obręb 0022 Południe, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 1529 i 1538.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 28.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.55.2021r.

  „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej dla projektowanego budynku mieszkalnego w miejscowości Kaszyce Wielkie” na części działek nr 363 i 129/15 obręb Kaszyce Wielkie, gmina Prusice.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 26.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.54.2021r.

  przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE De 160 (dł. ok 110 m) w związku z planowaną inwestycją „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej – Etap III od Al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego” przy ul. Sudeckiej w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki nr 228, 227, 282, obręb Piekary Osiedle

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 26.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.53.2021r.

  budowa sieci wodociągowej dn160 i dn110 dla zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej w Gajkowie i sieci kanalizacji sanitarnej dn200 dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej w Gajkowie, na dz. nr 38, 244 obręb Gajków, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 26.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.52.2021r.

  budowa linii kablowych nN oraz złącza kablowego nN w celu zasilania budynku wielorodzinnego na dz. nr 65/8 Am 1 obręb Krotoszyce przy ul. Ceglanej w miejscowości Krotoszyce, na terenie dz. nr 65/8, 65/10, 16, 28/3, 28/2, 28/4 obręb Krotoszyce, gmina Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 26.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.51.2021r.

  budowa sieci wodociągowej na dz. nr 38, 39, 41, 42/4, 42/3, 40 obręb Gajków oraz przyłączy kanalizacji deszczowej na dz. nr 54 obręb Gajków, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.50.2021r.

  Rozbudowa sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 479
  w miejscowości Gajków przy ul. Janowickiej, na działce nr 455 obręb Gajków, gmina Czernica.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.49.2021r.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla budynku wielolokalowego w m. Dobrzykowice, na dz. nr 226/1, 267/36, 267/37, 267/38 obręb Dobrzykowice, gm. Czernica.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.48.2021r.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Chrząstawa Wielka, na dz. nr 230/32, 230/33, 230/36, 230/49, 230/50, 230/51, 230/52, 230/53, 230/54, 230/55, 230/56, 230/57, 230/58, 230/59, 230/60, 230/63, 230/64 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.47.2021r.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Kamieniec Wrocławski, na dz. nr 24/3, 35 obręb Gajków, gm. Czernica.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.46.2021r.

  Budowa sieci wodociągowej na fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 146, 152/1 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór, gmina Radwanice.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 08.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.45.2021r.

  Rozbudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na ciąg pieszo-jezdny na działkach o numerach ewidencyjnych 350/12, 352, 350/14 położonych w Strogoborzycach, w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.44.2021r.

  termomodernizacja budynku szkoły w Kościelcu, na terenie działki nr 91/12, 92/5 obręb Babin, gmina Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.43.2021r.

  termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Krotoszycach, na terenie działki nr 172 obręb Krotoszyce, gmina Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.42.2021r.

  budowa złącza kablowego SN jako przyłącza do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. obiektu elektrowni fotowoltaicznej PV Szymanowice, na terenie dz. nr 112/64 obręb Szymanowice, gmina Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.41.2021r.

  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play POL3019 wraz z przyłączem energetycznym
  oraz urządzeniami nadawczymi umieszczonymi wewnątrz obrysu wieży, na działce o numerze ewidencyjnym 316, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 29.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.40.2021r.

  budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN w celu zasilania budynku przemysłowo-magazynowego na dz. nr 2/5, 2/6 AM-8, nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 4 AM-9, nr 2,3 AM-10 przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/6 AM-7 obręb 0059 Psie Pole, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1578.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 24.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.39.2021r.

  „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działki nr 362 obręb Kaszyce Wielkie (gmina Prusice)

  Więcej