Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2020 r.

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

 • Obwieszczenie z dnia 23.12.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.154.2020

  budowa linii kablowych SN wraz z kanalizacją techniczną oraz rozbiórką linii napowietrznej SN w miejscowości Legnica Osiedle Piekary – etap I gm. Legnica, planowanych do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 1076/3, 1076/29, 1846/9, 1846/2, 1846/7, 1063/2, obręb Piekary Osiedle

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 23.12.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.153.2020

  budowa elektroenergetycznej sieci kablowej do 1kV w celu zasilania domów jednorodzinnych na dz. nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52 AM-55 obręb Laskowice, zlokalizowana na działce nr 16/16 AM-52 i cz. dz. nr 1 AM-48, cz. dz. nr 1 AM-52, cz. dz. nr 6 AM-54, cz. dz. nr: 15, 24, 31, 38, 45, 49, 52 AM-55 obręb Laskowice.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 21.12.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.152.2020

  Budowa sieci wodociągowej na potrzeby wykonania zabezpieczenia p.poż. oraz zasilania w wodę budynków jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż działek nr 72/6, 176/2; sieć wodociągowa ułożona będzie na działkach nr 72/6, 176/2, 175, 183, budowa sieci kanalizacji sanitarnej odbioru ścieków budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 69/2 i 69/3; sieć kanalizacji sanitarnej ułożona będzie na terenie działek nr 69/1, 69/2, 69/3, 72/6, 176/2, 175, 183 obręb 0015 Warmątowice Sienkiewiczowskie, gm. Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 21.12.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.151.2020

  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetyków w Oleśnicy, na terenie działek nr 1/4 AM-73 i nr 5/1 AM-75 obręb 0002 Oleśnica, jednostka ewidencyjna 021401_1 M. Oleśnica, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycjami nr 1961, 1964.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.150.2020

  Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx137-230150-XXX-01/10605_L137B_Zawiszów_016 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW, lokalizowanego na terenie działki nr 159 obręb 0011 Tomkowa, jednostka ewidencyjna 021904_5, Jaworzyna Śląska obszar wiejski, powiat świdnicki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020r., poz. 38 ze zm.).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.149.2020

  Budowa gazociągu podwyższonego ciśnienia DN200 w rurze osłonowej DN400 oraz dwóch kabli pomiarowych ochrony katodowej w zakresie skrzyżowania/zbliżenia z linią kolejową nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec w km 15,959, lokalizowanych na części terenu nieruchomości stanowiącej działkę nr 334/2 AM-2 obręb Sadowice, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie – obszar wiejski, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 07.12.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.148.2020

  Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do bloku mieszkalnego w Zgorzelcu przy ul. Sybiraków 25, 27, 29 (dz. nr 12, 16/3, 16/4, 16/6, 16/10, 16/20, 16/24, 16/225, 221, 230, Obr. V, AM-1).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 07.12.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.147.2020

  „Budowa masztu antenowego w stacji Sobótka Zachodnia, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście” na terenie działki 1/4 AM-3 obręb Strzeblów, jednostka ewidencyjna miasto Sobótka, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 30.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.144.2020

  Budowa wiaty na potrzeby Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, przy ul. Obornickiej 146 we Wrocławiu, oznaczenie geodezyjne: część działki nr 4/29, AM-8, obręb Różanka

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 30.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.145.2020

  Budowa oświetlenia drogowego Gajków, ul. Słoneczna, gm. Czernica, na dz. nr 341, 281, 335/3, 337, 269, 329, 294, 322 obręb Gajków, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.146.2020

  budowa gazociągu śr/c De 125 oraz dwóch przyłączy gazu śr/c De 25 na działkach nr 381/14, 381/17, 381/20 obr. Snowidza w gminie Mściwojów

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 23.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.143.2020

  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na dz. nr 230/36, 230/33 obręb Chrząstawa Wielka, gm. Czernica.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.142.2020

  „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10987_L279_Gieraltow_001 system GSM-R na linii kolejowej nr 279 km 9,104 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie”, na terenie działki nr 80/2 obręb 0002 Gierałtów, jednostka ewidencyjna gmina Nowogrodziec, zamieszczonej w załączniku do Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.141.202

  „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego ORx274-057684-XXX-01/10954_L274A_Świebodzice_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, na terenie działki nr 43/12 AM-3 obręb Śródmieście 3,jednostka ewidencyjna miasto Świebodzice, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.140.2020

  „Budowa peronów wraz z dojściem do nich na przystankach osobowych Sobótka, Rogów Sobócki, Pustków Żurawski, Bielany Wrocławskie i Wrocław Wojszyce oraz budowa mijanki na Bielanach Wrocławskich, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście” lokalizowanej na terenie dz. nr 1/19 AM-18 obręb Sobótka, dz. nr 130/2 AM-2 obręb Rogów Sobócki, gmina Sobótka, dz. nr 131/2 AM-1 obręb Solna, gmina Kobierzyce, dz. nr 163 AM-8 i AM-9 obręb Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce oraz dz. nr 71/2 AM-1 obręb Wojszyce, miasto Wrocław, stanowiące tereny kolejowe zamknięte, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 03.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.139.2020

  Budowa sieci ciepłowniczej magistralnej preizolowanej 2xØ406,4/560 mm od komory ciepłowniczej K-IV/34 przy ul. Sołtysowickiej w kierunku alei Poprzecznej we Wrocławiu, na terenie działek nr 3 (Tk) AM-17, obręb 0050 Karłowice i nr 1/2 (Tk) AM-11 obręb 0062 Sołtysowice, jednostka ewidencyjna 026401_1, m. Wrocław, stanowiących teren kolejowy zamknięty, zamieszczonych
  w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 03.11.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.138.2020

  Budowa sieci wodociągowej ø110 PE o długości około 110 m, w celu zasilania w wodę oraz zabezpieczenie ppoż. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej nr 117/1, na terenie działek nr 118 obręb Wilczyce, 15, 16 obręb Krotoszyce, gmina Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 26.10.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.137.2020

  „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego na części działki nr 449/4 obręb Pawłów Trzebnicki"

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 23.10.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.136.2020

  „nadbudowa budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, budowa schodów zewnętrznych wyjścia ewakuacyjnego i zadaszenia nad wejściem głównym budynku oraz zagospodarowanie terenu”, przy ul. Komandorskiej 118-120 we Wrocławiu (obręb Południe, AM-25, część działki nr 16)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 21.10.2020 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.135.2020

  „wykonanie pod torami kolejowymi przepustu w rurze AROT-a z kablem elektroenergetycznym niskiego napięcia” lokalizowanej na terenie działki nr 1/4 AM-11 obręb 0001 Zagórze, jednostka ewidencyjna miasto Kłodzko, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014r., poz. 25 ze zm.)

   

  Więcej