Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2014 r.

 • Obwieszczenie z dnia 18.12.2014 r

  „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kaszyckiej w Prusicach” na działce nr 670/4, obręb Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.12.2014 r

  „Budowa oświetlenia drogowego w Krościnie Wielkiej” na działkach nr 240, 237, 325 obręb Krościna Wielka

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.12.2014 r

  Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej kd 200; przejęciu wody opadowej i roztopowej pochodzącej z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej przez odbiornik, którym jest istniejąca kolejowa kanalizacja deszczowa kd 300, administrowana przez PKP PLK  we Wrocławiu; obudowaniu rowu południowego (PKP) przepustem rurowym Ø 1000; przebudowie sieci telekomunikacyjnej 3tt i tA na terenie działek: nr 4/19 AM-6 i nr 3 AM-7, obręb 0032 Kuźniki, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.12.2014 r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno - etapy I i II. Kanalizacja wsi Wierzbno”, na działkach nr 266/1, 382/5, 300/1, 300/2, 300/4, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 382/16, 382/15, 382/8, 378, 377, 368/2, 369/2, 260/2, 260/3, 259/4 obręb Wierzbno, częściach działek nr 17, 71, 215, 272/2, 268, 267, 261, 154, 368/6, 375, 376/3, 144, 258, 189 obręb Wierzbno, działce nr 128/22 obręb Polwica, częściach działek nr 128/9, 128/38 obręb Polwica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.12.2014 r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno - etapy I i II”, na działkach nr 253/2, 253/3, 262 obręb Wierzbno, częściach działek nr 177, 187, 189, 215, 238, 252, 253/1, 228, 230, 231, 219 obręb Wierzbno, częściach działek nr 190, 191, 262, 274, 285 obręb Piskorzów, częściach działek nr 171, 370/4, 427/14, 427/21 obręb Domaniów, częściach działek nr 139, 178/2 obręb Piskorzówek, działkach nr 111/1, 63 obręb Polwica, częściach działek nr 118/4, 119/3, 128/61, 128/62, 128/63, 41, 42, 65, 71,  79, 99/46, 99/51, 102/5, 74 obręb Polwica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 02.12.2014 r.

  Drenaż skarpowy (powierzchniowy) na zaporze czołowej zbiornika wodnego Sosnówka na działkach 113/9; 130/1; 131/1; 176/3 i 209/1 obręb Marczyce, gmina Podgórzyn

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 01.12.2014 r.

  Nadbudowa istniejących budynków Uniwersytetu Przyrodniczego: budynku A3 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, budynku A7 z przeznaczeniem na Centrum Diagnostyki Chorób Roślin, budynku A8 biblioteki głównej, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 25-31 we Wrocławiu (oznaczenie geodezyjne: część działki nr 21, AM-32, obręb Plac Grunwaldzki)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 20.11.2014 r.

  Przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN obwód X-2 ze stacji R 511-95 wraz z powiązaniem obwodu X-2 z R 511-95 ze stacją R 511-72 w miejscowości Imbramowice, gmina Żarów (inwestycja lokalizowana będzie na terenie działek nr: 324/1, 324/2 AM-1, obręb 0004 Imbramowice, gmina Żarów, stanowiących teren kolejowy zamknięty)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 20.11.2014 r.

  Przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN obwód X-2 ze stacji R 511-95 wraz z powiązaniem obwodu X-2 z R 511-95 ze stacją R 511-72 w miejscowości Imbramowice, gmina Żarów (inwestycja lokalizowana będzie na terenie działek nr: 324/1, 324/2 AM-1, obręb 0004 Imbramowice, gmina Żarów, stanowiących teren kolejowy zamknięty)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 20.11.2014 r.

  Przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN obwód X-2 ze stacji R 511-95 wraz z powiązaniem obwodu X-2 z R 511-95 ze stacją R 511-72 w miejscowości Imbramowice, gmina Żarów (inwestycja lokalizowana będzie na terenie działek nr: 324/1, 324/2 AM-1, obręb 0004 Imbramowice, gmina Żarów, stanowiących teren kolejowy zamknięty)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 20.11.2014 r.

  Budowa sieci wodociągowej DN 160 przez linię kolejową w rejonie ul. Okopowej w Jeleniej Górze, na dz. nr 54/2, AM 4, Obręb 0020 Jelenia Góra, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 17.11.2014 r.

  Budowa linii kablowej 20 kV wraz z przepustem przez linię kolejową, na dz. nr 270; 276/1, 276/3, 281/2, 281/4, 280/3 i 261/1 AM-2, Obręb Osetnica 0015, gm. Chojnów, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 17.11.2014 r.

  Budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, na działce nr 11, Obręb 28 Sobięcin, w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenia z dnia 14.11.2014 r

  Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą w ramach projektu pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze”, na terenie działek nr: 60/2, (obręb 0032 AM-1), 150/2, 183/3, 205/9, 205/13 (obręb 0032 AM-2), 273/2, 281, 261/7, 205/17, 203/1 (obręb 0033 AM-6), 85/20, 84/1, 83/1, 82/1, 79/9, 73/5, 72/4, 70/23, 70/18, 71/25 (obręb 0028 AM-59), 56/34, 56/35, 57/2, 56/23, 52/13, 23/10, 24/5, 8/1 (obręb 0028 AM-57), 29/1, 28/3, 27/3, 23/1, 22/11, 20/1, 15/3, 2 (obręb 0033 AM-1); oraz częściowo na terenie działek nr: 22/2, 1/3 (obręb 0040 AM-1), 445/2 (obręb 0018 AM-5), 86/17, 84 (obręb 0032 AM-2), 151, 155/8, 163, 164/2, 170/6, 186, 182, 190, 184/1, 170/5, 165, 152/4, 205/7, 205/8 (obręb 0032 AM-2), 277/1, 272/5, 273/1, 278, 202, 206/2 (obręb 0033 AM-6), 85/30, 84/2, 82/2, 79/11, 75/1, 71/24, 41/1, 70/22, 73/1, 73/2, 60/2 (obręb 0028
  AM-59), 58, 56/50, 53/3, 52/26, 9/1, 59/2, 3, 2/7, 1/3, 29, 56/2, 25/5, 24/4, 23/9 (obręb 0028 AM-57), 22/15, 13, 3, 22/5, 27/2, 23/2 (obręb 0033 AM-1)

  Więcej
 • Obwieszczenia z dnia 14.11.2014 r

  budowa kanalizacji sanitarnej Ø 90 przez linię kolejową, na dz. nr 415/6, AM 1, Obręb Krośnice, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 07.11.2014 r

  Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej na częściach działek nr 98, 97/7, 123, 100, 99/3, 99/4, 104, 105/2, 79/1, 108, 106/1, 114/3, 120/2, 121, 120/1, 114/1, 114/2, 75, 109/5, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 117, 122/1, 119, 142/1, 141, 140/1, 116, 186, 185/1, 190, 191/1 obręb Chwałkowice, gm. Wińsko

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 07.11.2014 r

  „Rozbudowa skrzyżowania ul. Kosmonautów, ul. Żółtej i ul. Rawickiej”, planowanego na działkach nr 1, 44, 48 AM-4 obręb Złotniki oraz nr 69 AM-29 obręb Stabłowice we Wrocławiu

  Więcej
 • Obwieszczenia z dnia 24.10.2014 r

  Budowa kanału tłocznego przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 200 mm oraz odcinka sieci wodociągowej Ø 160 mm jako dwa niezależne przeciski pod torami kolejowymi” na terenie działki nr 1/2 AM-2, obręb 0009 Bieńkowice, m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenia z dnia 24.10.2014 r

  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania: Osiedle Makowe II – Budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu – etap II - aneks na terenie działki nr 110 AM-8, obręb 0006 Zatorze, miasto Dzierżoniów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenia z dnia 24.10.2014 r

  Budowa napowietrznej linii średniego napięcia SN – przez linię kolejową w Ogorzelcu, gmina Kamienna Góra”, w ramach zadania: Budowa powiązania linii L-284 odgałęzienie nr 2 Kowary z linią L-414 odgałęzienie nr 12 Ogorzelec oraz wymiana stacji transformatorowej PT-41429 na kontenerową na terenie działki nr 109/2 AM-1, obręb 0006 Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej