Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych”

Ze względu na obecnie występującą sytuację epidemiczną i zmiany w trybie funkcjonowania Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Zamawiający założył skrytkę pocztową pod nazwą: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Skrytka pocztowa nr 4248, 50-522 Wrocław 42, obsługiwaną przez Pocztę Polską.

W przypadku wyboru innego operatora, przesyłki kurierskie należy dostarczyć na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur: 

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

A- A+

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych” dotyczących obowiązków samorządów wynikających z uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (zwanych uchwałami antysmogowymi).

Oferty można składać osobiście lub listownie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, lub e-mailem na adres:   radoslaw.lesisz@irt.wroc.pl

Termin składania ofert mija 28 sierpnia 2019 r., godz. 10:00 CET.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy

Unieważnienie zapytania ofertowego w załączniku z dnia 05.09.2019 r.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-08-22 Autor: Odpowiada za treść: Przemysław Malczewski, Z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2019-08-22 14:42 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-05 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela