Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na opracowanie założeń oraz sposobu przeprowadzenia „Kampanii informacyjnej – antysmogowej”

Ze względu na obecnie występującą sytuację epidemiczną i zmiany w trybie funkcjonowania Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Zamawiający założył skrytkę pocztową pod nazwą: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Skrytka pocztowa nr 4248, 50-522 Wrocław 42, obsługiwaną przez Pocztę Polską.

W przypadku wyboru innego operatora, przesyłki kurierskie należy dostarczyć na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur: 

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

A- A+

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na opracowaniu:

  1. Założeń oraz sposobu przeprowadzenia „Kampanii informacyjnej – antysmogowej” związanej z obowiązującymi uchwałami antysmogowymi (uchwały Nr XLI /1405 /17/, Nr XLI /1406 /17/ i Nr XLI /1407 /17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).
  2. Opisu przedmiotu zamówienia do planowanego zamówienia publicznego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kampanii społecznej wymienionej w  pkt 1.

Oferty można składać do 10 lipca 2019 r. osobiście bądź listownie lub e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2.Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna i nieedytowalna

3. Uchwała Nr XLI /1407 /17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

4. Uchwała Nr XLI / 1406 /17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

5. Uchwała Nr XLI /1405 / 17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania usługi, z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na opracowaniu:

  1. Założeń oraz sposobu przeprowadzenia „Kampanii informacyjnej – antysmogowej” związanej z obowiązującymi uchwałami antysmogowymi (uchwały Nr XLI /1405 /17/, Nr XLI /1406 /17/ i Nr XLI /1407 /17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).
  2. Opisu przedmiotu zamówienia do planowanego zamówienia publicznego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kampanii społecznej wymienionej w  pkt 1.

została zamieszczona w załączniku z 17.07.2019 r.

 


Data wytworzenia: 2019-07-03 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor IRT Data publikacji: 2019-07-03 10:45 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela