Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną

Ze względu na obecnie występującą sytuację epidemiczną i zmiany w trybie funkcjonowania Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Zamawiający założył skrytkę pocztową pod nazwą: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Skrytka pocztowa nr 4248, 50-522 Wrocław 42, obsługiwaną przez Pocztę Polską.

W przypadku wyboru innego operatora, przesyłki kurierskie należy dostarczyć na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur: 

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

A- A+

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 000 euro polegających na przygotowaniu we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Wielowariantowej koncepcji rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej.

 

Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Wielowariantowej koncepcji rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej. Opracowanie musi być wykonane zgodnie z metodyką opisaną w załączniku do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.

  1. Zamawiający

Województwo Dolnośląskie

Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. J. Wł. Dawida 1a

50-527 Wrocław

e-mail: irt@irt.wroc.pl

tel. 71 374 95 00, fax 71 374 95 13

NIP 899-280-30-47

  1. Miejsce i termin składania ofert

  1. osobiście lub listownie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

  2. e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl

  3. faksem na nr 71 374 95 13

  4. Termin składania ofert:  do 30 maja 2018 r. (data dostarczenia oferty)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamieszczonym załączniku z 05.06.2018 r.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-05-18 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor IRT Data publikacji: 2018-05-18 11:10 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Choniawko Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-08 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela