Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa noclegowa oraz wynajem sali konferencyjnej na terenie miasta Wałbrzych

UWAGA!

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur:


Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. J. Wł. Dawida 1a

50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

A- A+

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na usługę noclegową oraz wynajem sali konferencyjnej na terenie miasta Wałbrzych na potrzeby organizacji konsultacji społecznych w projekcie pt. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Oferty składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego w terminie do 26.06.2018, g. 13:00.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę noclegową i wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji konsultacji w projekcie pt. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” (zapytanie ofertowe z 19.06.2018 r.) wybrano ofertę złożoną przez firmę Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-06-19 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2018-06-19 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-27 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela