Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne zapytanie ofertowe na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych

Ze względu na obecnie występującą sytuację epidemiczną i zmiany w trybie funkcjonowania Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Zamawiający założył skrytkę pocztową pod nazwą: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Skrytka pocztowa nr 4248, 50-522 Wrocław 42, obsługiwaną przez Pocztę Polską.

W przypadku wyboru innego operatora, przesyłki kurierskie należy dostarczyć na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur: 

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

A- A+

Szanowni Państwo,

zapraszamy ponownie do składania ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach (DCS-Jakuszyce).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Oferty składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres irt@irt.wroc.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego w terminie do 05.07.2019, g. 14:00.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącym wykonania usługi, z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach (DCS-Jakuszyce)  została zamieszczona w załączniku z 10.07.2019 r.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-06-24 Autor: Odpowiada za treść: Przemysław Malczewski, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2019-06-24 15:15 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela