Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych”.

Ze względu na obecnie występującą sytuację epidemiczną i zmiany w trybie funkcjonowania Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Zamawiający założył skrytkę pocztową pod nazwą: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Skrytka pocztowa nr 4248, 50-522 Wrocław 42, obsługiwaną przez Pocztę Polską.

W przypadku wyboru innego operatora, przesyłki kurierskie należy dostarczyć na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur: 

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

A- A+

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej wykonania usługi, z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2019 r. rozesłane pocztą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie http://bip.irt.wroc.pl/zamowienia-publiczne, w wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty, spełniające wymogi formalne Zamawiającego.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego była najniższa cena. W związku z powyższym, do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze.


Data wytworzenia: 2019-10-07 09:16 Autor: Radosław Lesisz Data publikacji: 2019-10-07 09:16 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Drzymała Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07 Osoba modyfikująca: Marcin Drzymała