Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Analiza ruchu turystycznego – szacowanie wartości zamówienia

Ze względu na obecnie występującą sytuację epidemiczną i zmiany w trybie funkcjonowania Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Zamawiający założył skrytkę pocztową pod nazwą: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Skrytka pocztowa nr 4248, 50-522 Wrocław 42, obsługiwaną przez Pocztę Polską.

W przypadku wyboru innego operatora, przesyłki kurierskie należy dostarczyć na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie dane do faktur: 

Województwo Dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

NIP 899-280-30-47, REGON 931934644

Archiwum zamówień

Zamówienia ogłaszane przed 2018 rokiem znajdują się w archiwum BIP

http://bip.irt.wroc.pl/przetargi-archiwum

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu analizy wykorzystania tras i ruchu turystycznego we wskazanych obszarach województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Jakuszyc w obrębie Gór Izerskich (szczegóły w załączonym pliku pod nazwą „Analiza turystyczna_zakres.pdf” oraz załączniku nr 1 „analiza turystyczna.jpg”)

Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 2) w terminie do dnia 24.10.2019 r., godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl lub dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Instytut Rozwoju Terytorialnego lub dostarczyć osobiście do Instytutu: ul. Dawida 1a , 50-527 Wrocław.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma wyłącznie na celu badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-10-18 Autor: Odpowiada za treść: Przemysław Malczewski, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2019-10-18 09:55 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-18 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela