Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Zamknięte postępowania do 30 tys. euro

 • Szanowni Państwo,

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży 12 zewnętrznych stelaży ekspozycyjnych oraz usługi związanej z wykonaniem technicznym, instalacją oraz transportem transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza w ramach projektu pn. „ REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowanego w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

  Oferty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl
  w terminie do dnia 2 marca 2020 r.

  Informacja o wyborze wykonawcy  

  W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym sprzedaży stelaży ekspozycyjnych oraz usługi związanej z wykonaniem technicznym, instalacją oraz transportem transgranicznej wystawy plenerowej na temat dziedzictwa kulturowego, informujemy, że do realizacji zamówienia została wybrana firma Metaloplastyka Marian Ostrowski, Pl. Kaliski 9, 54-028 Wrocław.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej - projekt "REVIVAL"

  Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko - niemieckiego pogranicza.

   

  Szanowni Państwo,

  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz życia społecznego w historycznych miastach na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza w ramach projektu pn. „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowanego w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

  Oferty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego lub elektronicznie na adres e-mail: irt@wroc.pl w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 14.

   

  Informacja o wyborze wykonawcy

  W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania projektu graficznego transgranicznej wystawy plenerowej na temat dziedzictwa kulturowego, informujemy, że do realizacji zamówienia została wybrana firma Publicon Sp. z o.o. ul. Świdnicka 12-16, 50-066 Wrocław.

  Więcej