Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Szacowanie wartości zamówienia

 • ZKN.261.4.2020 Szacowanie wartości zamówienia – Monitoring zasobów przyrodniczych

  Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu  monitoringu zasobów przyrodniczych, identyfikacji zagrożeń oraz określeniu systemowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony przyrody przed antropopresją na tereny cenne przyrodniczo oraz zrównoważonego rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”.

  Szczegółowe informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się w załącznikach.

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 3) w terminie do dnia 29 września 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl.

  Do kontaktów upoważniona jest Ilona Szarapo, tel. (71) 374-95-29, e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl lub Dariusz Zięba, tel. (71) 374-95-30, e-mail: dariusz.zieba@irt.wroc.pl      

  Więcej