Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Szacowanie wartości zamówienia

 • ZKN.261.2.2020 Analiza monitoringu zasobów przyrodniczych

  Instytut Rozwoju Terytorialnego wydłuża termin na przedstawienie szacunkowej  wartości zamówienia polegającego na wykonaniu  monitoringu zasobów przyrodniczych, identyfikacji zagrożeń oraz określeniu systemowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony przyrody przed antropopresją na tereny cenne przyrodniczo oraz zrównoważonego rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”.

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 3) w terminie do dnia 22 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl.

  Szczegółowe informacje znajdują się w artykule zamieszczony w dniu 11 maja 2020 r.

  Więcej
 • Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma wyłącznie na celu badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

  Instytut Rozwoju Terytorialnego, działający w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu  monitoringu zasobów przyrodniczych, identyfikacji zagrożeń oraz określeniu systemowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony przyrody przed antropopresją na tereny cenne przyrodniczo oraz zrównoważonego rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”.

  Szczegółowe informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia znajdują się w załącznikach.

  Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 3) w terminie do dnia 18 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl.

  Do kontaktów upoważniona jest Ilona Szarapo, tel. (71) 374-95-29, e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl lub Dariusz Zięba, tel. (71) 374-95-30, e-mail: dariusz.zieba@irt.wroc.pl      

   

  Więcej