Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu budynku administracyjno-biurowego będącego siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na wykonaniu rocznego przeglądu budynku administracyjno-biurowego będącego siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a.

Oferty można składać do 27 października 2017 r. osobiście bądź listownie lub e-mailem na adres: agnieszka.iwanicka@irt.wroc.pl

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na świadczenie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na wykonaniu rocznego przeglądu budynku administracyjno-biurowego będącego siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-10-23 Autor: Odpowiada za treść: Przemysław Malczewski, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2017-10-23 09:49 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Choniawko Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-07 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela