Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu oraz montaż układu automatycznej kompensacji mocy biernej w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegającej na wykonaniu projektu oraz montaż układu automatycznej kompensacji mocy biernej generowanej w budynku administracyjno-biurowym będącym siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a. 

Oferty można składać do 2 listopada 2017 r. osobiście bądź listownie lub e-mailem na adres: arkadiusz.bieniek@irt.wroc.pl

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na wykonanie projektu oraz montaż układu automatycznej kompensacji mocy biernej generowanej w budynku administracyjno-biurowym będącym siedzibą  Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a została zamieszczona w załącznikach.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-10-27 08:56 Autor: Marcin Drzymała Data publikacji: 2017-10-27 08:56 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Drzymała Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-08 Osoba modyfikująca: Marcin Drzymała