Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020”

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko

Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020”, będącej częścią procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu oraz uczestniczeniu w postępowaniu SOOŚ.

I.       Zamawiający:

Województwo Dolnośląskie
Instytut Rozwoju Terytorialnego
ul. J. Wł. Dawida 1a
50-527 Wrocław
e-mail: irt@irt.wroc.pl,
tel. 71 374 95 00, fax 71 374 95 13
NIP 899-280-30-47

II.    Miejsce i termin składania ofert:

  1. osobiście lub listownie na adres:
  1. Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
  2. e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl
  3. faksem na nr 71 374 95 13.
  1. Termin składania ofert:  do 28 lipca 2017 r. (data dostarczenia oferty).

Szczegóły w załącznikach

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-07-21 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor IRT Data publikacji: 2017-07-21 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-21 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela