Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów oraz obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Zadanie zlecane jest w ramach działań realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska.

Oferty należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy ul. Dawida 1a we Wrocławiu do 12 czerwca 2017 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonych plikach.

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-06-02 14:32 Autor: Odpowiada za treść: Przemysław Malczewski, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2017-06-02 14:32 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Choniawko Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-02 Osoba modyfikująca: Piotr Choniawko