Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia i zmiana zapytania ofertowego z dnia 02.06.2017 r. na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

Szanowni Państwo,

w związku z przekazanymi uwagami oraz wprowadzeniem autopoprawek do Zapytania ofertowego z 02.06.2017 r. na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska publikujemy:

- wyjaśnienia dot. treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

- zmianę zapytania ofertowego;

- formularz oferty w formacie *.pdf.

 

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian, termin dostarczania ofert przedłuża się do 15.06.2017 r., (ważność zachowuje warunek dostarczenia ofert w godzinach pracy Instytutu Rozwoju Terytorialnego, tj. 7:30 – 15:30), a termin ogłoszenia wyboru Wykonawcy przesuwa się na 16.06.2017 r. W przypadku wątpliwości lub pytań bardzo prosimy o kontakt ze pracownikami Instytutu Rozwoju Terytorialnego: p. Robertem Skrzypczyńskim (tel. 71 374 95 34. e-mail: robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl) lub p. Aleksandrą Sieradzką-Stasiak (tel.  71 374 95 24, e-mail: aleksandra.sieradzka@irt.wroc.pl).”

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-06-08 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2017-06-08 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-08 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela