Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Kudowie Zdrój

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Kudowie Zdrój w ramach działań realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej na organizację Forum Administracyjno-Politycznego, które odbędzie się w Kudowie Zdrój dnia 14.09.2017 r. w ramach działań realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska. Oferty składać można do 16.08.2017 r. Więcej szczegółów w załącznikach

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-08-09 15:02 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2017-08-09 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Choniawko Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-14 Osoba modyfikująca: Piotr Choniawko