Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Rozwoju Terytorialnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na opracowaniu ekspertyzy wskazującej efekt ekologiczny wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych na obszarze stref „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-06-09 11:29 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2017-06-09 11:29 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Choniawko Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-09 Osoba modyfikująca: Piotr Choniawko