Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie inwentaryzacji w projekcie „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie inwentaryzacji tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska wybrano ofertę złożoną przez firmę NEUTENO Jacek Ziebura.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i zachęcamy do współpracy przy kolejnych działaniach realizowanych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-06-19 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2017-06-19 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-19 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela