Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonaniu Prognozy oddziaływania na środowisko

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. świadczenia usług polegających na wykonaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020”, będącej częścią procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu oraz uczestniczeniu w postępowaniu SOOŚ.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2017 r. o nr ZIN.4106-1/2475/16 wpłynęło 9 ofert, z których 5 spełniło wymogi formalne.

Zgodnie z kryterium najniższej ceny, zamieszczonym w zapytaniu ofertowym, do realizacji ww. usługi została wybrana oferta złożona przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 41-166 Katowice.

 


Data wytworzenia: 2017-08-01 Autor: Jakub Rosowski Data publikacji: 2017-08-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-01 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela