Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie Studium Korytarzowego

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

A- A+

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. świadczenia usług z zakresu zamówień publicznych do 30 000 euro polegających na przygotowaniu we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017 r. o nr ZIN.4106-1/3202/17 wpłynęły 3 oferty, z których 2 spełniły wymogi formalne.

Zgodnie z kryterium najniższej ceny, zamieszczonym w zapytaniu ofertowym do realizacji ww. usługi została wybrana oferta złożona przez firmę Ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 39 lok. 1, 54-001 Wrocław.


Data wytworzenia: 2017-09-21 Autor: Odpowiada za treść: Jakub Rosowski Data publikacji: 2017-09-21 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-21 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela