Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

 • Asystent w Zespole ds. infrastruktury

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do pobrania poniżej.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy - docelowo na czas nieokreślony.

  Termin składania dokumentów: 22 sierpnia 2019 r. do godz. 14:30

  Więcej
 • Asystent w Zespole wdrażania polityki przestrzennej

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole wdrażania polityki przestrzennej (ZPP).

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do pobrania poniżej.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy - docelowo na czas nieokreślony.

  Termin składania dokumentów: 22 lipca 2019 r. do godz. 15:00

  Więcej
 • Asystent w Zespole ds. zasobów naturalnych i kulturowych

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. zasobów naturalnych i kulturowych (ZKN).

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do pobrania poniżej.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy - docelowo na czas nieokreślony.

  Termin składania dokumentów: 21 czerwca 2019 r. do godz. 15:00

  Więcej
 • Asystent w Zespole ds. infrastruktury w Instytucie Rozwoju Terytorialnego

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. infrastruktury (ZIN).

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do pobrania poniżej.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy - docelowo na czas nieokreślony.

  Termin składania dokumentów: 10 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00

  Wynik naboru znajduje się w zamieszczonym załączniku.

  Więcej
 • Asystent w Zespole ds. infrastruktury w Instytucie Rozwoju Terytorialnego

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. infrastruktury.

  Pełny tekst ogłoszeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy - docelowo na czas nieokreślony.

  Termin składania dokumentów: 28 lutego 2019 r. do godz. 15:00

  Wynik naboru znajduje się w zamieszczonym załączniku.

  Więcej
 • Specjalista w Zespole ds. infrastruktury w Instytucie Rozwoju Terytorialnego

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: specjalista w Zespole ds. infrastruktury.

  Pełny tekst ogłoszeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy - docelowo na czas nieokreślony.

  Termin składania dokumentów: 28 lutego 2019 r. do godz. 15:00

  Więcej
 • Asystent w Zespole ds. osadnictwa w Legnicy

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. osadnictwa w Legnicy.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy.

  Termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2018 r. godz. 15:00

  Pełny tekst ogłoszenia oraz załączniki wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

  Więcej
 • Asystent w Zespole ds. zasobów naturalnych i kulturowych - ponowny nabór

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. zasobów naturalnych i kulturowych.

  Praca na czas określony: 2 lata.

  Termin składania dokumentów: 07 maja 2018 r. godz. 15:00

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

  Wynik naboru znajduje się w zamieszczonym załączniku.

  Więcej
 • Asystent w Zespole ds. Infrastruktury

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. Infrastruktury.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy.

  Termin składania dokumentów: 28 marca 2018 r. godz. 15:00

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

   

  Wynik naboru znajduje się w zamieszczonym załączniku z dnia 10.04.2018 r.

  Więcej
 • Asystent w Zespole ds. zasobów naturalnych i kulturowych

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. zasobów naturalnych i kulturowych.

  Praca na czas określony: 2 lata.

  Termin składania dokumentów: 16 kwietnia 2018 r. godz. 15:00

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

   

  Wynik naboru znajduje się w zamieszczonym załączniku z dnia 18.04.2018 r.

  Więcej
 • Asystent w Zespole ds. Infrastruktury

   

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. Infrastruktury.

  Praca na czas określony: 6 miesięcy.

  Termin składania dokumentów: 13 marca 2018 r. godz. 15:00

   

  Wynik naboru znajduje się w załączonym załączniku z dnia 16.03.2018 r.

  Więcej
 • Referent

  Instytut Rozwoju Terytorialnego poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko: referent w Zespole księgowości, kadr i administracji.

   

  Termin składania dokumentów: 8 stycznia 2018 r. godz. 15:00

   

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

  Wynik naboru znajduje się w załączniku.

  Więcej
 • Nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. osadnictwa w Legnicy

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. osadnictwa w Legnicy.

  Praca na zastępstwo.

  Termin składania dokumentów: 24 listopada 2017 r. godz. 15:00

  Więcej
 • Wynik naboru na stanowisko referenta

  Wynik naboru na stanowisko referenta w Zespole księgowości, kadr i administracji został zamieszczony w załączniku.

  Więcej
 • Nabór na stanowisko: referent w Zespole księgowości, kadr i administracji

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: referent w Zespole księgowości, kadr i administracji.

  Praca na czas nieokreślony.

  Termin składania dokumentów: 18 lipca 2017 r. godz. 15:00

   

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

  Więcej
 • Wynik naboru na stanowisko: asystent w Zespole ds. infrastruktury

  Wynik naboru na stanowisko: asystent w Zespole ds. infrastruktury został zamieszczony w załączniku.

  Więcej
 • Nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. infrastruktury

  Więcej
 • Wynik naboru na stanowisko: asystent w Zespole ds. infrastruktury

  Więcej
 • Nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. infrastruktury

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: asystent w Zespole ds. infrastruktury

  Praca na czas określony: 6 miesięcy

  Termin składania dokumentów: 09 maja 2017 r. godz. 15:00

   

  Pełny tekst ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

  Więcej
 • Wynik naboru na stanowisko Starszy asystent w Pracowni klimatu i środowiska

  Więcej