Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Postępowania przetargowe

  • ZKN.261.6.2020 Przetarg - Analiza ruchu turystycznego DCS Jakuszyce

    Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie analizy ruchu turystycznego oraz wykorzystania tras turystycznych i sportowych we wskazanych obszarach województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Jakuszyc, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”- Etap I.

    Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców dot. SIWZ zamieszczono w załączniku z 23.10.2020 r.

     

    Więcej