Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Postępowania do 30 tys. euro

 • Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór ofert na opracowanie rozdziałów problemowych do monografii popularno-naukowej pt. Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.

  Publikacja będzie wydana w językach polskim i czeskim, w ramach projektu: „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa4Development”, realizowanego we współpracy polsko-czeskiej w programie Interreg Polska-Czechy 2014-2020.   

  IRT czyni starania, aby pozycja opublikowana była w formie monografii w wydawnictwie punktowanym przez MNiSW.  Teksty, których dotyczy nabór mają mieć charakter ekspercki i bazować na wiedzy naukowej i/lub praktycznym doświadczeniu autorów.

  Całość ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

  Termin nadsyłania abstraktów: 12 września 2020.

  Więcej