Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowania i projekty

 

Opracowania i projekty realizowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (dawniej Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu)  zamieszczane są na stronie internetowej: http://www.irt.wroc.pl/ w zakładce Biblioteka w górnym menu oraz na podstronie Geoinformacja w lewym menu.

Na stronie internetowej zamieszczamy również informacje o bieżącej działalności IRT.

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020 przyjęty w dniu 27 marca 2014 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego (Uchwała Nr XLVIII/1622/2014) został zamieszczony w zamieszczonym linku: http://www.pzpwd.pl/ 

Jest możliwe wyszukiwanie treści w tekście i rysunkach.

Dostęp do interaktywnej mapy geoportalu  Instytutu Rozwoju Terytorialnego, o nazwie Wojewódzki Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (WWIIP) z możliwością włączania poszczególnych warstw rysunku planu. Widoczność warstw uruchamia się po zbliżeniu i włączeniu w pasku żądanej grupy warstw.

Dostęp do warstw w  KML-u , umożliwia zobaczenia każdej z warstw np. w Google Earth tam gdzie jest zainstalowany (narzędzie darmowe)

http://www.wwiip.irt.wroc.pl/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.demo.MapPreviewPage