Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

 

Obwieszczenia wydane w latach:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r.