Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

  • służyć obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,
  • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Dostęp do informacji znajdujących sie w BIP-ie odbywa się poprzez wybór odpowiednich opcji w menu z lewej strony ekranu oraz, w niektórych zakładkach, poprzez menu poziome.

Spis wszystkich Zakładek znajduje się w Mapie Serwisu.

 

Możliwość zmiany rozmiaru tekstów poprzez standardowe przyciski CTRL +/- 

Informacja nieudostępniona

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Rozwoju Terytorialnego jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna udostępniana na wniosek, której udostępnienie lub przetworzenie powoduje poniesienie dodatkowych kosztów jest  udostępniana za opłatą w wysokości poniesionych kosztów.

 

Biuletyn Informacji Publicznej powstał i jest prowadzony na podstawie:

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Na podstawie art. 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej

Redakcja

 

Adres redakcji Biuletynu

Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. J. Wł. Dawida 1a

50-527 Wrocław

fax.  +48 (71) 374 95 00

fax.  +48 (71) 374 95 13

 

Redaktorzy Biuletynu
Beata Grzebiela

tel.  +48 (71) 374 95 44

e-mail: beata.grzebiela(at)irt.wroc.pl

 

Zespół wdrażania polityki przestrzennej
Anna Szczyglewska

tel. +48 (71) 374 95 19

e-mail: anna.szczyglewska(at)irt.wroc.pl

Robert Banasiak

tel. +48 (71) 374 95 21

e-mail: robert.banasiak(at)irt.wroc.pl

Anna Pytlarz

tel. +48 (71) 374 95 20

e-mail: anna.pytlarz(at)irt.wroc.pl

Magdalena Pormańczuk

tel. +48 (71) 374 95 21

e-mail: magdalena.pormanczuk(at)irt.wroc.pl

 

Zespół technologii informacyjnych

Marcin Drzymała

tel. +48 (71) 374 95 90

e-mail: marcin.drzymala(at)irt.wroc.pl

Piotr Choniawko

tel. +48 (71) 374 95 49

e-mail: piotr.choniawko(at)irt.wroc.pl